سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران
سالیانى که پسر آدم در آن نزد خدا از پیروى هوا معذور است ، شصت سال است . [نهج البلاغه]