سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
حسادت و تملّق روا نیست، جز در جستجوی دانش . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]