سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آنکه بردباری ندارد، دانشی ندارد . [امام علی علیه السلام]