سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
سپارنده دانش نزد غیر اهل آن، مانندآویزنده گوهر و مروارید و طلا بر گردن خوکان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]